Để giúp các bạn nhóm dịch thực hiện đam mê, và có thêm kinh phí nuôi dưỡng đam mê của mình. Hiện bên MANHUAVN.TOP ra thêm chức năng cho phép nhóm dịch đăng truyện lên hệ thống và kiếm tiền từ bản dịch đó.

Để bắt đầu đăng ký là nhóm dịch trên MANHUAVN.TOP, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn để phỏng vấn sớm nhất ^^!

Link Đăng Ký Nhóm Dịch